Genel nitelikli kişisel verilerimin yasal saklama süresinin dolması halinde kişisel verilerimin ilgili Kanun ve buna bağlı alt yasal düzenlemelere uygun şekilde sileneceği, yok edileceği veya anonim hale getirileceği konularında Kanun’un 10. maddesine göre tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, COOLCARD tarafından hazırlanmış “3. Kişiler Hakkında Aydınlatma Metni”’ni okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki ve baskı altında kalmaksızın işbu “Açık Rıza Beyanı” yazısında yukarıda belirtilen kişisel nitelikli kişisel verilerimin COOLCARD tarafından toplanılmasına, kaydedilmesine, işlenilmesine ve aktarılmasına ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerimiz uyarınca aktarılmasına açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.